Oil on board.

12x16"

Blue Kimono

Ingrid Whitaker

195.00

Painting

< >