Oil on canvas (framed).

16.00x16.00"

Sloppy Poppy

Adriana Rinaldi

350.00

Painting

< >